Frykta btulukke

Naudetatane rykte fredag ettermiddag ut til Skreien/Fossmark, der ein bt lg kantra i sjen.